< >
 
Volg grutto's Over Kening fan 'e Greide
 
 

Over de

Toekomst van het weidelandschap

Wat vertelt de Grutto ons
 

Opinie – Consument heeft macht

Nieuws  • 3 juli 2018   
 
 

“Zoals veel inwoners van Friesland volg ik met veel belangstelling het debat over de weidevogels en de inrichting van ons landschap. Ik voel me hierbij betrokken. Nu mis ik hierin een belangrijke partij,
namelijk de consument”