< >
 
Volg grutto's Over Kening fan 'e Greide
 
 

Over de

Toekomst van het weidelandschap

Wat vertelt de Grutto ons

Live grutto’s volgen

Project

 

Door grutto’s te zenderen vergaren wetenschappers inzicht in trekgedrag, trekroutes en overwinteringsplekken. Met een unieke online-volgmodule kan ook het grote publiek de grutto’s volgen op hun reis van Afrika naar Noordwest-Europa. En omgekeerd. Zo zie je in één oogopslag waar grutto ‘Amalia’ zich bevindt, en welke route de vogel afgelopen 24 uur, week, maand of jaar heeft afgelegd. Met een simpele klik vlieg je de route vervolgens virtueel bij langs. Het zenderonderzoek is onderdeel van een langlopend onderzoekprogramma naar veranderingen in de gruttopopulatie, onder aanvoering van hoogleraar Theunis Piersma. Men weet al veel over grutto’s in het broedseizoen, maar er zijn nog veel vragen over het trekgedrag en pleisterplaatsen. De resultaten gebruikt men onder andere voor bescherming van de rustgebieden. Om zodoende de gruttopopulatie – die de afgelopen decennia is ingestort – te vergroten.

Inzicht in trekroutes, trekgedrag en overwinteringsplekken van grutto’s, en dit voor een breed publiek toegankelijk maken. 2013 - heden. volg.keningfanegreide.nl Theunis Piersma (onderzoek) of Bastiaan Blaauw (volgmodule). Rijksuniversiteit Groningen, Statuur