< >
 
Volg grutto's Over Kening fan 'e Greide
 
 

Over de

Toekomst van het weidelandschap

Wat vertelt de Grutto ons
 

Over Kening fan ‘e Greide

 
 

Burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide

Wat is Nederland zonder haar weidevogellandschap? Wat is een lente zonder haar typische geluiden, geuren en kleuren? Wat is een weide zonder koeien, bloemen, kruiden, insecten en vogels? En wat is een landschap dat geen muze meer is voor dichters, schilders, muzikanten en kunstenaars? Die vragen stellen we niet alleen aan jou, maar ook aan onszelf. Is het belangrijk en wat hebben ervoor over? Wat kunnen we doen om dit unieke cultuurlandschap én het leven erin te behouden?

Vanuit dit perspectief ontstond in 2012 burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide, buiten Fryslân King of the Meadows genoemd. Inmiddels een snelgroeiende beweging van verontruste burgers, boeren, musici, kunstenaars, docenten, terreinbeheerders, wetenschappers, natuurbeschermers en zuivelmakers. Een netwerk van betrokken mensen. Maar ook een club van enthousiaste doeners die samenwerken aan een nieuwe, breed gedragen aanpak. Een toekomst waarin een gezond en renderend boerenbedrijf hand in hand gaan met natuur, biodiversiteit en genietende mensen.

Grutto: symbool van verandering

Afgelopen decennia verdween een groot deel van het karakteristieke Nederlandse weidevogellandschap. Bijna 95% van de 1 miljoen hectare weideland transformeerde tot monotoon productielandschap. Met grote gevolgen voor de weideflora en –fauna. En met indirecte gevolgen voor onze identiteit, taal en cultuur, zo toont de wetenschap recent weer aan. Want verlies van biodiversiteit is verlies van culturele verscheidenheid.

Symbool voor deze ongewenste verandering is de grutto. Een typisch Nederlandse boerenvogel die voor 90% afhankelijk is van ons weideland. In het productielandschap vindt een jong gruttokuiken (te) weinig voedsel en nauwelijks een schuilplaats voor ‘rovers’. Ook de hoge maaifrequentie maakt het lastig overleven. Gevolg: de gruttopopulatie kromp sinds 1960 met 75% en dreigt uit te sterven. Het maakt deze ‘panda’ van onze achtertuin tot een even tragisch als treffend symbool voor Kening fan ‘e Greide.

De kracht van een burgerinitiatief

Al decennia zoeken overheden, natuurorganisaties en agrariërs naar een antwoord op de vraag hoe economische, ecologische en sociale belangen samen kunnen gaan in het boerenland. Zonder succes. Historische ballast, klassieke tegenstellingen en beperkende kaders vormen het struikelblok. Precies om die reden is Kening fan ‘e Greide een burgerinitiatief en hebben we uit alle hoeken vertegenwoordigers aan boord. Wij zijn onafhankelijk en kiezen geen partij. We willen mensen weer verbinden aan hun landschap. Want ook al is het 5 voor 12, het kán!