< >
Kening
 

Initiatiefgroep & Partners

 
 

Mooi is dat iedereen die vanaf het eerste uur betrokken is, zich nog altijd vol passie inzet voor Kening fan ‘e Greide. Resultaat is een open en thematisch gerichte netwerkorganisatie van zo’n twintig vaste kernleden. Deze wordt voortdurend – voor korte of langere tijd –aangevuld met mensen van buitenaf die hun kennis, enthousiasme en liefde voor het weidelandschap op specifieke terreinen inbrengen. Het maakt van Kening fan ‘e Greide een gepassioneerde beweging met enorm veel expertise en betekenis, een club met een groot netwerk, korte lijntjes en veel denk- en daadkracht.

Thema’s en aanvoerders

Kening fan ‘e Greide verbindt de drie tandwielen van inspiratie, kennis en innovatie met elkaar waardoor een krachtig integraal vliegwiel ontstaat. De kracht van dit samenspel laat de drie ‘themalijnen’ overal terugkeren; op de website, in activiteiten en tijdens onze bijeenkomsten. Meer weten of een bijdrage leveren aan activiteiten en projecten? Neem contact op met de betreffende thema-aanvoerder:

Inspiratie

Sytze Pruiksma, componist
Artistiek aanvoerder culturele activiteiten
Stuur Sytze een e-mail

Jan-Willem van Kruyssen, producer
Producer culturele activiteiten voor o.a. LWD2018
Stuur Jan-Willem een e-mail

Teamgenoten: Gerk Koopmans, Jan Kleefstra e.a.

Kennis en wetenschap

Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie
Aanvoerder kennis- en wetenschapsagenda
Stuur Theunis een e-mail

Teamgenoten: Jos Hooijmeijer, Mo Verhoeven, Jelle Loonstra, Bastiaan Blaauw, Herman Zeilstra, Nathan Senner, Jose Alves, Jose Masero, Roos Kentie e.a.

Innovatie

Klaas Sietse Spoelstra, strategisch vernieuwer
Overall aanvoerder en leider innovatieprogramma
Stuur Klaas Sietse een e-mail

Teamgenoten: Yvonne de Beer, Gerda van Eck, Simon Tijsma e.a.

Beheer & landbouw

Klaas Oevering, veehouder
Voorzitter Skriezekrite (gruttokring) Idzegea
Stuur Klaas een e-mail

Teamgenoten: Catharinus Wierda, Sytze Terpstra, Ysbrand Galema, Allard Steenstra e.a.

Educatie

Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie
Aanvoerder educatieprogramma
Stuur Hans een e-mail

Teamgenoten: Desiree Vermeulen (Hogeschool Van Hall Larenstein), Pieter van der Werff (Nordwin College), Pyke Kroes, Froukje Hernandt e.a.

Burgerinzet

Wim Hiemstra, programmaleider ETC
Aanvoerder burgerprogramma
Stuur Wim een e-mail

Communicatie

Kees Terwisscha van Scheltinga
Aanvoerder communicatie
Stuur Kees een e-mail

Teamgenoten: Eelco Kersloot, Durk-Pieter Noordenbos, Douwe Huitema e.a.

Partners

Ontstaan als regionaal burgerinitiatief ontwikkelt Kening fan ‘e Greide zich gestaag tot een uniek netwerkinitiatief met Europese intenties. Onze snelgroeiende beweging kent burgers, boeren, musici, kunstenaars, schrijvers, ontwerpers, kennisinstellingen, terreinbeheerders, wetenschappers, natuurbeschermers, zuivelmakers en groeit nog steeds. Een greep uit de netwerkpartners die Kening fan ‘e Greide steunen:

 • Waddenacademie
 • Landschapsbeheer Friesland
 • It Fryske Gea
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Natuurmonumenten
 • Bond Friese Vogelwachten (BFVW)
 • Provincie Fryslân
 • De Europese commissie
 • Oxfam Novib
 • Plattelandsprojecten ZW Fryslân
 • Staatsbosbeheer
 • Consulentschap IVN Fryslân
 • Friese Milieu Federatie
 • Skriezekrite Idzegea
 • Natuurmuseum Fryslân
 • BWH ontwerpers
 • Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar
 • Wereldnatuurfonds
 • Ontwerpburo Statuur
 • Leeuwarden 2018

Kijk voor meer netwerkpartners bij de projecten.