< >
Kening
 

Natuurinclusieve landbouw

 
 

Het antwoord van Kening fan ‘e Greide is natuurinclusieve landbouw: een manier van landbouwbedrijven die voor iedereen toekomst biedt. Voor de boer (een goede boterham), voor de biodiverse natuur, voor de bewoners en bezoekers (wonen, werken en recreëren), voor kunstenaars (als inspiratie) en voor onderzoekers. Hoe? Door de handen ineen te slaan en samen te werken. Door innovatief te denken én te doen. Zo maken we een biodivers en rendabel weidelandschap mogelijk.

Dit alternatief ontwikkelen we onder andere in het ‘Living Lab voor natuurinclusieve landbouw’. Samen buigen we ons in wisselende coalities over de vele uitdagingen van natuurinclusief boeren, zoals: passende verdienmodellen, wetenschappelijke kennis, innovatieve toepassingen en streekeigen producten.

meer over Living Lab ›